skip to Main Content
+90 0322 235 2078 info@agithafriyat.com.tr

Hafriyat kazı ruhsatı alındıktan sonra yapılabilinir.
Hafriyat ciddi bir mühendislik bilgisi ve deneyimi işidir.Bu sepeble hafriyatın bir kazı planı çerçevesinde inşaat mühendisi nezareti ve sorumluluğunda yapılması gerekir.

Çok çeşitli kazı teknikleri ve yöntemleri vardır. Hafriyat alınırken; yan bina devrilmeleri, yan binanın temellerine verilebilecek zararlar, yol çökmeleri,alt yapı tesisatlarına verilebilecek zararlar için gerekli önlemler alınarak bir plan dahilinde ve gerekiyorsada iksa, palplanj, yatay ve düşey fore kazıklarla oluştulan betonarme perdelerle bir havuz içinde hafriyat alınır.

Kazı sırasında;

Kazı ruhsatı sahibinin,kazı esnasında oluşabilecek zararlar dolayısıyla,telafi edilemez can ve mal kayıplarına, tazminat davalarına maruz kalmaması için;

  • Kazı için İnşaat all risk sigortası tavsiye edilir.
  • Kazı alanında canlı bulunmadığının son kontrolü yapılmalıdır.
  • Emniyet şeritlerinin çekilerek,çevre emniyet tedbirleri alınması gereklidir.
  • Kazı hafriyat kamyonlarının kazaya meydan vermemesi için,kazıdan sorumlu teknik bir kişinin,işin başında olması gereklidir.
  • İkaz ve uyarı iş güvenliği tabelaların konulması gereklidir.
  • Bitişik binalara,bitişik bina temellerine,doğalgaz,su,elektrik hatlarına,tretuara ve yola zarar vermeyecek şekilde kazı yapılmalıdır.
  • Kazılacak zemin hakkında önceden bilgi edilerek olası temelden çıkacak suyu tahliye edecek motopomplar hazır bulundurmalıdır.
  • Temelden su çıkması ve motopomplarla dejarj yapılabileceği düşünerek anında müdahele ile zemin ıslahı yapılabilecek hazırlıkta olmalıdır.

Kazı bittikten sonra;

1-Kazı bittikten sonra kazı alanı emniyet şeritleriyle değil,kalıcı prefabrik duvarlarla çevrilmelidir.
2-Prefabrik,kazı duvarına,kilitlenebilir araç ve yaya kapısı yapılmalıdır.
3-Prefabrik,kazı duvarına tekrar İkaz ve uyarı iş güvenliği tabelaların konulması gereklidir.
4-Kazı alanı ışıklandırılmalıdır.
5-Kazı alanına,inşaatta çalışacak kişiler dışında canlı girişi olmamalıdır.

Back To Top